Black Friday

En lille opråb fra de forretningsdrivende til foreningerne.

Der er vel ingen forening der ikke modtager sponsorater fra de forretningsdrivende, og det gælder vel også foreninger i omegnsbyerne, bør I ikke huske på dette når der går en henvendelse den modsatte vej?

Black Friday: Igen en enestående mulighed for promovering for foreningslivet

De lokale foreninger i periode er igen i år indbudt til at være med til at krydre Black Friday-eventen med en masse herlige, sjove og spændende aktiviteter på Torvet og i Østergade og Vestergade

Jim Hoff jimhof@give-avis.dk

FORENINGSLIV

GIVE: Det lokale foreningsliv har trakteret med sumobrydning, håndboldkampe, politiske boder, tryllerier, sang/musik, børneunderholdning, boksning og meget mere i forbindelse med Black Friday

Disse indslag er med til at give Black Friday-festen et festligt præg og er med til at skabe en rigtig fin byfeststemning i gaderne.

– Vi sender igen i år invitationer ud til områdets mange foreninger i håbet om, at de vil vende tilbage med en masse bud på aktiviteter i gaderne, fortæller Claus Villumsen og Christian Thisgaard fra Black Friday-udvalget.

– Man skal bare henvende sig til en af os, hvis man som forening eller anden aktivitetsforanstalter er interesseret i at deltage med et indslag eller en aktivitet, lyder det fra Thisgaard & Villumsen, der håber rigtig meget på, at foreningslivet tager handsken op og melder ind med en masse aktiviteter.

Noget for noget

Christian Thisgaard er ny mand i Black Friday-udvalget efter at han har overtaget posten som filialdirektør i Nordea i Give efter Allan K. Nielsen, der også sad i Black Friday-udvalget under Give Handel & Erhverv.

Claus Villumsen kan kontaktes på Claus.Villumsen@SuperBrugsen.dk og Christian Thisgaard kan du fange på christian.thisgaard@nordea.com.

Og der er brug for en masse tilmeldinger efter et Black Friday 2017, hvor det lokale foreningsliv havde en meget stille aften, om man så må sige. Modsat 2014 og 2015, hvor gaderne myldrede af foreningsliv og glade dage.

For hvem er det nu lige, der år efter år bakker op som sponsorer for foreninger og klubber og på det grundlag er med til at holde liv i foreningerne?

Det er byens butiks- og handelsliv, og ved at stille op med en aktivitet ved Black Friday, får man både sendt skulderklappet tilbage og får en flot mulighed for at synliggøre sin klub/forening – samtidig med at man er med til at bidrage til, at Black Friday i Give bliver en rigtig by- og folkefest.

Hvis man stiller op som forening, er man velkommen til at kontakte Give Avis med henblik på en artikel i vores Black Friday-tillæg omkring aktiviteten.

Nedenstående link til artiklen

http://www.e-pages.dk/giveavis/308/article/776499/11/1/render/?token=1942202f8a72d49f07f77ef5b36950b3

Ikke kategoriseret

Skulptur Festival, Give gjorde det igen og vejret var med.


Dem der fik ideen til skulpturby.dk så rigtigt, og det viser hvad ildsjæle betyder for en by, og dejligt at se den opbakning der var til arrangementet.
Og skal en by af Gives størrelse blive ved med at være en god handelsby så kræver det befolkningens opbakning, her skal vi alle være ildsjæle.

Læs meget mere om folkefesten fra Gives Hoff rapporter.

https://www.giveavis.dk/giveavis/Den-engelske-folkefest-i-Give-sad-lige-i-skabet/artikel/354834

Ikke kategoriseret

Give Udviklingsråd har konstitueret sig

Mandag d. 20. november afholdte Give Udviklingsråd første rådsmøde efter Årsmødet d. 2. oktober.

Første punkt var konstituering – resultatet blev således:

Formand: Henrik Ebbesen
Næstformand: Palle Nielsen
Sekretær: Jørgen Lundsgaard
Kasserer: Bruno Jensen

Se alle medlemmer i rådet.

Se også referatet fra årsmødet d. 2. oktober.

De store punkter der arbejdes med i 2018 er planen for Give midtby og det nye idrætscenter.

Ikke kategoriseret

Referat fra stiftende generalforsamling og vedtægter for GISK

Onsdag d. 30 august 2017 var der stiftende generalforsamling for Give Idræts-, Sundheds- og Kulturcenter (GISK).

Holdet der skal arbejde for GISK ser således ud:

Bestyrelsen:
Peter Madsen, Michael Egsgaard, Jørgen Lundsgaard og Jacob Egebjerg

2 repræsentanter fra idrætsforeningerne:
Morten Eriksen og Linda Høgh

Suppleanter:
1. suppleant Gitte Hansen og 2. suppleant Bent Mollerup

Revisor: Knud Brøchner
Revisorsuppleant: Peter Thomsen

Du kan læse referatet og find vedtægterne på siden for GISK.

Læs også artiklen fra Give Avis:
Trods en del søgang: Det nye foreningsskib er stævnet fra kaj

Ikke kategoriseret

Update på Selvstyre Hallerne

Lidt update omkring situationen lige pt.

Ombygning af omklædningsrummene i Ikær er nu startet op og forventes færdig til skolestart.
Vi beklager de gener det må give, men så glæder vi os til 6 helt nye rum.

En anden positiv ting er også at ”Bevæg dig for livet” konceptet har taget fart i form af, at vi nu er igang, i samarbejde med Give GIF, at starte fitness op.
Et koncept som allerede tilbage i februar 2014 blev fremlagt ved opstarten til Selvstyre hallerne, hvor alle foreningerne bl.a. var på en tur til Vejen Idrætscenter for at se, hvordan de driver et idrætscenter.
Dette vil ske i løbet af efteråret 2017. Der er tale om den model 80 / 20, som vores konsulent fortalte om, gennem vores møder her i foråret og som alle foreninger har nikket til.
Vi tror på at der plads til os alle i byen, da der vil være folk, som hellere vil dyrke fitness i et center og ikke i en forening … ligeledes omvendt.
Planen er at når Selvstyre hallerne er på plads overtager de “Bevæg dig for livet” konceptet, men indtil da er det Give GIF som løber risikoen.
Der bliver leaset nogle pavilloner, som opsættes ved Ikær og her vil der blive afregnet til Vejle Kommune for dets forbrug – at der ikke vil være tilskud til lokaleleje.
Konceptet “Bevæg dig for livet” fitness er et tiltag, som er selvkørende

Inden længe vil vi i arbejdsgruppen holde møde med indbudte folk fra byen og området for, at orientere om vores store passion nemlig Selvstyre Haller. Ud af mødet håber vi, så at kunne finde nogle, som brænder for at bringe dette videre, så vi kan få nedsat en bestyrelse og få de sidste formaliteter i orden inden overdragelsen for alvor finder sted.

Vi håber med denne lille status mail, at I alle er briefet og videregiver denne info.

Skulle der dukke yderlige spørgsmål op er man velkommen til at henvende sig.
For kun med dialog kan vi få alt frem.

Med venlig hilsen
Arbejdsgruppen for Selvstyre Haller
Peter Graver, Henrik Johansen, Jørgen Lundsgaard og Michael Hansen

Ikke kategoriseret