Black Friday

En lille opråb fra de forretningsdrivende til foreningerne.

Der er vel ingen forening der ikke modtager sponsorater fra de forretningsdrivende, og det gælder vel også foreninger i omegnsbyerne, bør I ikke huske på dette når der går en henvendelse den modsatte vej?

Black Friday: Igen en enestående mulighed for promovering for foreningslivet

De lokale foreninger i periode er igen i år indbudt til at være med til at krydre Black Friday-eventen med en masse herlige, sjove og spændende aktiviteter på Torvet og i Østergade og Vestergade

Jim Hoff jimhof@give-avis.dk

FORENINGSLIV

GIVE: Det lokale foreningsliv har trakteret med sumobrydning, håndboldkampe, politiske boder, tryllerier, sang/musik, børneunderholdning, boksning og meget mere i forbindelse med Black Friday

Disse indslag er med til at give Black Friday-festen et festligt præg og er med til at skabe en rigtig fin byfeststemning i gaderne.

– Vi sender igen i år invitationer ud til områdets mange foreninger i håbet om, at de vil vende tilbage med en masse bud på aktiviteter i gaderne, fortæller Claus Villumsen og Christian Thisgaard fra Black Friday-udvalget.

– Man skal bare henvende sig til en af os, hvis man som forening eller anden aktivitetsforanstalter er interesseret i at deltage med et indslag eller en aktivitet, lyder det fra Thisgaard & Villumsen, der håber rigtig meget på, at foreningslivet tager handsken op og melder ind med en masse aktiviteter.

Noget for noget

Christian Thisgaard er ny mand i Black Friday-udvalget efter at han har overtaget posten som filialdirektør i Nordea i Give efter Allan K. Nielsen, der også sad i Black Friday-udvalget under Give Handel & Erhverv.

Claus Villumsen kan kontaktes på Claus.Villumsen@SuperBrugsen.dk og Christian Thisgaard kan du fange på christian.thisgaard@nordea.com.

Og der er brug for en masse tilmeldinger efter et Black Friday 2017, hvor det lokale foreningsliv havde en meget stille aften, om man så må sige. Modsat 2014 og 2015, hvor gaderne myldrede af foreningsliv og glade dage.

For hvem er det nu lige, der år efter år bakker op som sponsorer for foreninger og klubber og på det grundlag er med til at holde liv i foreningerne?

Det er byens butiks- og handelsliv, og ved at stille op med en aktivitet ved Black Friday, får man både sendt skulderklappet tilbage og får en flot mulighed for at synliggøre sin klub/forening – samtidig med at man er med til at bidrage til, at Black Friday i Give bliver en rigtig by- og folkefest.

Hvis man stiller op som forening, er man velkommen til at kontakte Give Avis med henblik på en artikel i vores Black Friday-tillæg omkring aktiviteten.

Nedenstående link til artiklen

http://www.e-pages.dk/giveavis/308/article/776499/11/1/render/?token=1942202f8a72d49f07f77ef5b36950b3

Ikke kategoriseret

Den store idé

                                     

500.000 kr.

Til alle foreninger og borgere i Give med en god ide.

I har måske gået og tænkt på hvorfor laver vi ikke det her i Give! Nu er chancen her for at realisere ideen.

Vejle kommune udbyder en konkurrence ”Den store ide”. Give udviklingsråd har valgt at bakke op om denne konkurrence, og det er her vi skal bruge din/jeres idé/ideer. Det er dig/jer der skal komme med forslag til ”Den store idé” med chance for at vinde 500.000 til at realisere ideen for.

Ideen/projektet skal være alment, dvs. den skal komme et helt lokalsamfund til gavn.
Ideen/projektet skal skabe nye muligheder i lokalområdet til eks. børn, unge, voksne og ældre.
Ideen/projektet skal give mulighed for samarbejde mellem flere foreninger eller landsbyer.

Lad os vise at Give har den gode ide der kan komme alle til gode. Send dine forslag til nedenstående mail adresse ackh@altiboxmail.dk du er også velkommen til at skrive dit forslag i kommentar feltet, vi skal have dit/dine forslag senest den 21. oktober, herefter indkaldes alle forslagsstillerne til et møde