Give Udviklingsråd har konstitueret sig

Mandag d. 20. november afholdte Give Udviklingsråd første rådsmøde efter Årsmødet d. 2. oktober.

Første punkt var konstituering – resultatet blev således:

Formand: Henrik Ebbesen
Næstformand: Palle Nielsen
Sekretær: Jørgen Lundsgaard
Kasserer: Bruno Jensen

Se alle medlemmer i rådet.

Se også referatet fra årsmødet d. 2. oktober.

De store punkter der arbejdes med i 2018 er planen for Give midtby og det nye idrætscenter.

Ikke kategoriseret

Referat fra stiftende generalforsamling og vedtægter for GISK

Onsdag d. 30 august 2017 var der stiftende generalforsamling for Give Idræts-, Sundheds- og Kulturcenter (GISK).

Holdet der skal arbejde for GISK ser således ud:

Bestyrelsen:
Peter Madsen, Michael Egsgaard, Jørgen Lundsgaard og Jacob Egebjerg

2 repræsentanter fra idrætsforeningerne:
Morten Eriksen og Linda Høgh

Suppleanter:
1. suppleant Gitte Hansen og 2. suppleant Bent Mollerup

Revisor: Knud Brøchner
Revisorsuppleant: Peter Thomsen

Du kan læse referatet og find vedtægterne på siden for GISK.

Læs også artiklen fra Give Avis:
Trods en del søgang: Det nye foreningsskib er stævnet fra kaj

Ikke kategoriseret

Stiftende generalforsamling for Give Idræts- Sundheds- og Kulturcenter

Der indkaldes til stiftende generalforsamling for den nye forening:
Give Idræts- Sundheds- og Kulturcenter

Den nye forenings første store opgave er at igangsætte lokalt selvstyre for de 2 idrætshaller.

Sted: Ikærhallen i lokale M2
Tid: Onsdag d. 30. august kl. 19.00

Med venlig hilsen
Styregruppen for selvstyrehaller i Give
Jørgen Lundsgaard og Peter Graver, Give Udviklingsråd
Henrik Johansen, Give Fremad
Michael Hansen, Give GIF
Give Udviklingsråd samt Idrætsforeningerne

Læs artiklen om den nye forening på Give Avis.

Ikke kategoriseret

Update på Selvstyre Hallerne

Lidt update omkring situationen lige pt.

Ombygning af omklædningsrummene i Ikær er nu startet op og forventes færdig til skolestart.
Vi beklager de gener det må give, men så glæder vi os til 6 helt nye rum.

En anden positiv ting er også at ”Bevæg dig for livet” konceptet har taget fart i form af, at vi nu er igang, i samarbejde med Give GIF, at starte fitness op.
Et koncept som allerede tilbage i februar 2014 blev fremlagt ved opstarten til Selvstyre hallerne, hvor alle foreningerne bl.a. var på en tur til Vejen Idrætscenter for at se, hvordan de driver et idrætscenter.
Dette vil ske i løbet af efteråret 2017. Der er tale om den model 80 / 20, som vores konsulent fortalte om, gennem vores møder her i foråret og som alle foreninger har nikket til.
Vi tror på at der plads til os alle i byen, da der vil være folk, som hellere vil dyrke fitness i et center og ikke i en forening … ligeledes omvendt.
Planen er at når Selvstyre hallerne er på plads overtager de “Bevæg dig for livet” konceptet, men indtil da er det Give GIF som løber risikoen.
Der bliver leaset nogle pavilloner, som opsættes ved Ikær og her vil der blive afregnet til Vejle Kommune for dets forbrug – at der ikke vil være tilskud til lokaleleje.
Konceptet “Bevæg dig for livet” fitness er et tiltag, som er selvkørende

Inden længe vil vi i arbejdsgruppen holde møde med indbudte folk fra byen og området for, at orientere om vores store passion nemlig Selvstyre Haller. Ud af mødet håber vi, så at kunne finde nogle, som brænder for at bringe dette videre, så vi kan få nedsat en bestyrelse og få de sidste formaliteter i orden inden overdragelsen for alvor finder sted.

Vi håber med denne lille status mail, at I alle er briefet og videregiver denne info.

Skulle der dukke yderlige spørgsmål op er man velkommen til at henvende sig.
For kun med dialog kan vi få alt frem.

Med venlig hilsen
Arbejdsgruppen for Selvstyre Haller
Peter Graver, Henrik Johansen, Jørgen Lundsgaard og Michael Hansen

Ikke kategoriseret

Isskulpturfestival – en kølig succes

Give afholdte d. 17. december 2016 Isskulpturfestival på Torvet i Give. Professionelle is-kunstnere bearbejdede store isblokke og kreerede imponerende kunstværker. Det yngre publikum og andre kreative sjæle kunne selv forsøge sig som is-kunstnere på mindre isblokke, under kyndig vejledning af professionelle kunstnere fra ice-team.dk.