Arbejdsgrupper

Gadebanden – arbejdsgruppe for Byens rum.  Formålet med arbejdsgruppens arbejde er en dialog med Vejle Kommune, så Give By, som
centerby, hele tiden vil kunne fremstå med pæne, velholdte og nutidige byrum.
Arbejdsgruppen registrerer eksempelvis forhold i Give bymidte, ved indfaldsvejene og ved de 3 ringveje.

Idrætsfaciliteter – der påtænkes at nedsætte en arbejdsgruppe, som skal forhandle med Vejle Kommune om fremtidens Idrætsfaciliteter.

Give Camping – Stadion – forår 2015 indgik GUR i en ny forening sm. med Give Fremad. Formål er, at drive Give Camping i 2015 – derefter skal der igen ansættes en forpagter og foreningen nedlægges igen. Dette er gjort for i samarbejde med Vejle Kommune, at sikre bedst mulig drift for camping og svømmebad imellem 2 forskellige forpagtere.