Om udviklingsrådet

Udviklingsrådet skal være med til at fremme udviklingen i Give og omegn. Et mål er også at fremme nærdemokratiet ved at være bindeled på tværs i byen mellem foreninger, organisationer og borgere. Samt at være bindeled mellem Give området og Vejle Kommune.

Udviklingsrådet ønsker derfor at være i løbende dialog med alle foreninger og organisationer for at fremme og koordinere igangværende aktiviteter og være fødselshjælper til nye aktiviteter. Udviklingsrådet vil også selv igangsætte aktiviteter og projekter.

Alle foreninger, organisationer og borgere er altid velkommen til at kontakte Udviklingsrådet, enten pr. e-mail, eller ved direkte kontakt til et af rådsmedlemmerne.

NÆSTE MØDE:
Mandag den 7. november kl. 19:00