Vision for et samlet idrætscenter

Visionsplanen for et samlet idrætscenter i Give er klar, og vi vil gerne takke de foreningerne, der har hjulpet med input i forbindelse med udarbejdelse af planen.

Vi har nu endelig fået trykt visionen og afleveret den til politikerne i Vejle Kommune. Den er blevet modtaget meget positivt og flere har henvendt sig efterfølgende.

Visionsplanen kan ses og downloades her:
Vision for et samlet idraetscenter i Give

Artikler om et samlet idrætscenter i Give:

Styregruppen bag visionsplanen:
Jørgen Lundsgaard, Henrik Ebbesen, Michael Hansen og Peter Graver