Årsmøde 24. februar

Online årsmøde i Give Udviklingsråd den 24. februar med følgende dagsorden.

Dagsorden for Årsmøde 2020:
Kl. 18.30 Repræsentantskabet mødes online / efter kort intro deles grupperingerne i Idræt, Kultur,
Erhverv og Øvrige. Her skal grupperne hver for sig og samlet blive enige om indstilling af
kandidater til GUR.
I grupperingen Idræt, er Michael Hansen på valg og genopstiller gerne, hvis ikke andre er
interesseret.
I grupperingen Kultur, er Jørgen Lundsgård, denne post er ikke på valg nu.
I grupperingen Erhverv, er Keld Jensen på valg og ønsker ikke genvalg – her skal findes en ny.
I grupperingen Øvrige, er Carsten Friis Pedersen, denne post er ikke på valg nu.

Kl. 19:00 Camilla Jørgensen, Vejle Kommune orienterer kort om planer for Give midtby.

Kl. 19.15 Årsmødet starter:
1. Valg af dirigent
2. Valg af 2 stemmetællere
3. Registrering af fremmødte medlemmer af Repræsentantskabet
4. Udviklingsrådets formand aflægger beretning
5. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab for Udviklingsrådet
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg til Give Udviklingsråd (medlemmer og suppleanter) – valg gælder for 2 år.
Lige år:
– Grupperingen Idræt præsenterer det valgte medlem og den valgte suppleant.
– Grupperingen Erhverv præsenterer det valgte medlem og den valgte suppleant.
– Det samlede Repræsentantskab præsenterer det valgte medlem. (GUR indstiller Jette
Jensen)
– Årsmødet vælger 2 folkevalgte medlemmer Birgitte Post Andersen modtager genvalg,
Susanne Kring modtager ikke genvalg (GUR indstiller Birgitte og Jens Bork) og 1 suppleant.
Ulige år:
– Grupperingen Kultur præsenterer det valgte medlem og
den valgte suppleant.
– Grupperingen Øvrige præsenterer det valgte medlem og den valgte suppleant.
– Det samlede Repræsentantskab præsenterer det valgte medlem.
– Årsmødet vælger 1 folkevalgt medlem og 1 suppleant.
8. Valg af 2 revisorer, hhv. en i lige år og en i ulige år – valg gælder for 2 år Valg af 1
revisorsuppleant
9. Eventuelt