Årsmøde 12. oktober

Årsmøde i Give Udviklingsråd den 12. oktober med følgende dagsorden.
Dagsorden for Årsmøde 2021:
Kl. 18.00 – 18.45 spisning for  Repræsentantskabet 
Aftenen
vil byde på en kort status på Give Sygehus fra Grønnely A/S – Ved Andreas

Kl. 19.00 Årsmødet starter.

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af 2 stemmetællere
 3. Registrering af fremmødte medlemmer af
  Repræsentantskabet
 4. Udviklingsrådets formand aflægger
  beretning
 5. Fremlæggelse og godkendelse af revideret
  regnskab for Udviklingsrådet
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Valg til Give Udviklingsråd (medlemmer og
  suppleanter) – valg gælder for 2 år.

Lige år

  1. Grupperingen Idræt præsenterer det
   valgte medlem og den valgte suppleant
  2. Grupperingen Erhverv præsenterer det
   valgte medlem og den valgte suppleant
  3. Det samlede Repræsentantskab præsenterer
   det valgte medlem
  4. Årsmødet vælger 2 folkevalgte medlemmer
   og 1 suppleant

           
Ulige år

i.                   
Grupperingen Kultur præsenterer det valgte medlem og
den valgte suppleant

ii.                 
Grupperingen Øvrige præsenterer det valgte medlem og
den valgte suppleant

iii.               
Det samlede Repræsentantskab præsenterer det valgte
medlem

iv.               
  Årsmødet vælger 1 folkevalgt medlem og 1 suppleant 

 1. Valg af 2 revisorer, hhv. en i lige år og
  en i ulige år – valg gælder for 2 år

Valg af 1 revisor suppleant

 1. Eventuelt 

Årsmødet er åbent for alle. 

Forslag, der ønskes behandlet på Årsmødet, skal være Udviklingsrådets formand i hænde senest 10 dage før mødet afholdes. 

Der er indkommet forslag til vedtægtsændringer “§3 Udviklingsrådets sammensætning”