Give en god bosætnings- og handelsby

Vedtægter

§ 1 Navn og Hjemsted
Rådets navn er:                                         Give Udviklingsråd
Rådets hjemsted er:                                    Vejle Kommune
Rådets virkeområde er:                                Give Sogn

 

Vedtægter gældende fra den 12. okt. 2021