Vedtægter

§ 1 Navn og Hjemsted
Rådets navn er:                                         Give Udviklingsråd
Rådets hjemsted er:                                    Vejle Kommune
Rådets virkeområde er:                                Give Sogn

 

Vedtægter gældende fra den 23.09.2019