Spring til indhold

Udviklingsrådet er med til at fremme udviklingen i Give og omegn. Udviklingsrådet skal fremme nærdemokratiet og være bindeled  mellem foreninger, organisationer, borgere og Vejle Kommune.

Udviklingsrådet ønsker derfor at være i løbende dialog med alle foreninger og organisationer for at fremme og koordinere igangværende aktiviteter og være fødselshjælper til nye aktiviteter. Udviklingsrådet vil også selv igangsætte aktiviteter og projekter.

Alle foreninger, organisationer og borgere er altid velkommen til at kontakte Udviklingsrådet, enten pr. e-mail, eller ved direkte kontakt til et af rådsmedlemmerne.

Formand

Carsten Friis
Valgt af øvrige

Næstformand

Jette Nielsen


kasser

Lars Utoft


Sekretær

Susanne Løkke Søgaard NielsenMenigt medlem

Jens Bork


Supleant

Morten Jensen

Supleant

Bodil Albrecthsen

Ikke medlem

Anders Chr. Hansen(AC)
Hjemmeside