Give en god bosætnings- og handelsby

Nyheder fra udviklingsrådet

Udviklingsrådet er med til at fremme udviklingen i Give og omegn. Udviklingsrådet skal fremme nærdemokratiet og være bindeled  mellem foreninger, organisationer, borgere og Vejle Kommune.

Udviklingsrådet ønsker derfor at være i løbende dialog med alle foreninger og organisationer for at fremme og koordinere igangværende aktiviteter og være fødselshjælper til nye aktiviteter. Udviklingsrådet vil også selv igangsætte aktiviteter og projekter.

Alle foreninger, organisationer og borgere er altid velkommen til at kontakte Udviklingsrådet, enten pr. e-mail, eller ved direkte kontakt til et af rådsmedlemmerne.

Udviklingsrådet 2023-2024

Give Udviklingsråd havde onsdag, den 10/1 2024 besøg af Vejle Kommunes Udvalg for Lokalsamfund og Nærdemokrati (ULN). Det skete som led i udvalgets møde med de fire centerbyer i Vejle Kommune – nemlig Give, Egtved, Jelling og Børkop, Jelling.
Formålet med mødet, der blev holdt i Huset Give var, at:
– Skabe gensidig og øget forståelse for, hvordan udviklingsrådet og ULN kan samarbejde bedst muligt inden for de givne rammer 🤝🤝
– Skabe øget forståelse for Give’s vækst- og udviklingsmulig-heder – herunder også at se på de knaster, der måtte være 🏘🏗🚗
– Komme nærmere på udvalgte forslag og idéer, som vi fremadrettet kan samarbejde om, og som fremmer den fælles dagsorden om udvikling, handel og bosætning.
Vi havde et rigtigt godt møde med en god og konstruktiv dialog, der lover godt for det fremtidige samarbejde om udvikling af Give.
Med afsæt i Give’s byvision vil næste skridt blive et arbejdsmøde mellem Give Udviklingsråd og Teknik & Miljø-forvaltningen for at finde frem til 1-2 projekter, som kan danne udgangspunkt for samarbejdet i ”mellemrummet” mellem de to parter

Kan Lokalsamfundene/udviklingsrådede gøre en forskel? Ja det kan de. Tænk blot på vores kommende nye idrætscenter! For sammenhold gør stærk, så har du nogle gode ideer og tanker, så kontakt udviklingsrådet. 
Jo alle kan søge penge til projekter, men igen ved at stå sammen står vi stærkere. 

Efter et vel overstået årsmøde i Huset Give, er udviklingsrådet nu klar til endnu en omgang i arbejdstøjet for Give og DIN by.
Referat fra mødet finder her