Give en god bosætnings- og handelsby

Update på Selvstyre Hallerne

Lidt update omkring situationen lige pt.

Ombygning af omklædningsrummene i Ikær er nu startet op og forventes færdig til skolestart.
Vi beklager de gener det må give, men så glæder vi os til 6 helt nye rum.

En anden positiv ting er også at ”Bevæg dig for livet” konceptet har taget fart i form af, at vi nu er igang, i samarbejde med Give GIF, at starte fitness op.
Et koncept som allerede tilbage i februar 2014 blev fremlagt ved opstarten til Selvstyre hallerne, hvor alle foreningerne bl.a. var på en tur til Vejen Idrætscenter for at se, hvordan de driver et idrætscenter.
Dette vil ske i løbet af efteråret 2017. Der er tale om den model 80 / 20, som vores konsulent fortalte om, gennem vores møder her i foråret og som alle foreninger har nikket til.
Vi tror på at der plads til os alle i byen, da der vil være folk, som hellere vil dyrke fitness i et center og ikke i en forening … ligeledes omvendt.
Planen er at når Selvstyre hallerne er på plads overtager de “Bevæg dig for livet” konceptet, men indtil da er det Give GIF som løber risikoen.
Der bliver leaset nogle pavilloner, som opsættes ved Ikær og her vil der blive afregnet til Vejle Kommune for dets forbrug – at der ikke vil være tilskud til lokaleleje.
Konceptet “Bevæg dig for livet” fitness er et tiltag, som er selvkørende

Inden længe vil vi i arbejdsgruppen holde møde med indbudte folk fra byen og området for, at orientere om vores store passion nemlig Selvstyre Haller. Ud af mødet håber vi, så at kunne finde nogle, som brænder for at bringe dette videre, så vi kan få nedsat en bestyrelse og få de sidste formaliteter i orden inden overdragelsen for alvor finder sted.

Vi håber med denne lille status mail, at I alle er briefet og videregiver denne info.

Skulle der dukke yderlige spørgsmål op er man velkommen til at henvende sig.
For kun med dialog kan vi få alt frem.

Med venlig hilsen
Arbejdsgruppen for Selvstyre Haller
Peter Graver, Henrik Johansen, Jørgen Lundsgaard og Michael Hansen

Del på Facebook