Årsmøde i Give Udviklingsråd

Kort utilgængelig

Dato/klokkeslæt
20/03/2024
19:00 - 21:00

Lokation
Huset

Kategorier
Ingen KategorierIndkaldelse til ÅRSMØDE 2024 i Give Udviklingsråd!

Give Udviklingsråd har herved fornøjelsen at invitere jer til årsmøde 2024,
onsdag den 20. marts 2024, kl. 19:00, i Huset – Store Sal, hvor vi åbner dørene for et spændende program med bl.a. fundraising på programmet.
Aftenens program

Kl. 19:00 Velkomst

Kl. 19:05 Fundraising – hvordan griber man det an som forening?
Steffen Gregersen fra Fundraising Media i Fredericia giver os gode råd om
fundraising og om hvordan vi som foreninger kan lykkes med af skaffe midler til
vores forskellige projekter.

Kl. 20.00      Årsmøde 2024 afvikles. Dagsorden i henhold til Give Udviklingsråds vedtægter
1. Valg af dirigent og referent
2. Valg af 2 stemmetællere
3. Registrering af fremmødte medlemmer af Repræsentantskabet
4. Udviklingsrådets beretning
5. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab for Udviklingsrådet
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg til Give Udviklingsråd (medlemmer og suppleanter)
Lige år
2 medlemmer, hvoraf det  ene er fra foreninger/institutioner
2 suppleanter
Ulige år
3 medlemmer, hvoraf det ene er  fra foreninger/institutioner
2 suppleanter
Valgperiode
Rådsmedlemmer 2 år og suppleanter 1 år
8. Valg af 2 revisorer, hhv. en i lige år og en i ulige år – valg gælder for 2 år Valg af 1
revisorsupleant
9. Eventuelt

Kl. 20:30      Ordet er frit.